PRACE BUDOWLANE

Wykopy pod: fundamenty, ogrodzenia, drenaże, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, baseny, szamba, oczyszczalnie biologiczne, równanie, niwelowanie, plantowanie terenu, utwardzanie i budowa dróg dojazdowych.

PRACE ROZBIÓRKOWE

Wykonujemy prace rozbiórkowe w postaci: rozbiórki i wyburzeń obiektów budowlanych oraz przemysłowych. Dodatkowo oferujemy: kucie betonów młotami hydraulicznymi

USŁUGI KOMUNALNE


Świadczymy usługi w zakresie oczyszczania działek z zadrzewień i krzewów oraz doprowadzamy działki do użyteczności rolnej.
INNE

INNE

Oferujemy załadunek materiałów sypkich jak: ziemia i kruszywa. Świadczymy także usługi związane z przewozem i rozładunkiem palet oraz wywozem ziemi i gruzu. Oferujemy również usługi z zakresu gospodarki leśnej. Posiadamy rębak do zrębek, mulczer do gałęzi oraz pług leśny LPZ. Świadczymy usługi z zakresu mulczowanie i orka leśna na terenie województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego.